فرنیش و «10 سال دلدادگی با مهدی خواهان»!

تیموتی فرنیش بار دیگر دست به قلم شده و تحقیقات مفصل خود را در زمینه مهدویت اسلامی در کتابی جمع آوری نموده است. این کتاب که "10 سال دلدادگی همراه با اردوگاههای مهدی"[1] نام دارد، تا چندی دیگر منتشر می شود و چنانکه او در سایت خود وعده داده، حاوی مقالاتی است که در فاصله ده سال (2005-2015) در موضوعات مرتبط با مسائل آخرالزمانی و منجی گرایی در اسلام منتشر شده است.

10 سال دلدادگی با مهدی خواهان

در مورد عنوان و موضوع کتاب دو نکته قابل ذکر و تامل است:

1-      گزینش موضوع مسائل آخرالزمانی و منجی گرایی اسلامی به عنوان موضوع کتاب از آنجا نشات می گیرد که عمده فعالیت نوشتاری، گفتاری، مصاحبه، شرکت در کنفرانس و ... که توسط فرنیش صورت می گیرد، در این موضوع است.

2-       علت انتخاب بازه 10 ساله نیز قابل توجه است. فرنیش کتاب اول خود با عنوان "مقدسترین جنگها، مهدیان اسلامی، جهاد ایشان و اسامه بن لادن"[2] را در سال 2005 منتشر نمود که برداشتی از پایان نامه دکترای وی در رشته تاریخ اسلام بوده است. علاوه بر آنکه وی سایت خود در موضوع مهدویت را در سال 2006 راه اندازی نمود و عمده مطالب منتشر شده در آن در همین موضوع بوده است. بنابراین عجیب نیست او دوره 10 ساله اخیر را –که فعالیت عمده او در این موضوع بوده- به عنوان بازه زمانی کتاب انتخاب نموده است.

مصاحبه فرنیش

مصاحبه فرنیش

فرنیش در چندسال اخیر به طور متعدد در رسانه های غربی به عنوان کارشناس مسائل آخرالزمانی اسلام و نیز فرق اسلامی حضور داشته است.

البته وی -که از ابراز علنی مخالفت با اسلام ابایی ندارد و بارها اینرا در نوشته های خود به نمایش گذاشته- کتاب دیگری نیز با عنوان "فرقه ها، دروغها و خلافت: 10 سال مشاهداتی از اسلام"[3] نیز در دست انتشار دارد که به مقالات وی در مورد اسلام و فرق اسلامی و موضوع خلافت پرداخته است.

فرقه ها، دروغها و خلافت

اگرچه باید چند ماهی منتظر ماند و دید که فرنیش چه مطالبی را در این دو کتاب ارائه می کند، ولی با ملاحظه سابقه منفی و ضدیت این نویسنده غربی و هم مسلکان وی با اسلام و مهدویت، عجیب نیست اگر با کتابهای ضد مهدوی و ضد اسلامی دیگری در غرب مواجه شویم!

تهیه گزارش: آقای زهیر دهقانی آرانی


[1] - Ten years captivation with the Mahdi's camps

[2] - Holiest Wars: Islamic Mahdis, Their Jihads, and Osama bin Laden

[3] - Sects,lies and the khaliphate: 10 years of observations on Islam

/ 0 نظر / 117 بازدید