بمب گذاران بوستن، انتظار برای مهدی

بله، غافلگیری و بازهم غافلگیری. اکنون کاملا آشکار شده است که دو برادری که حملات تروریستی هفته پیش در بوستون را ترتیب دادند تنها مسلمانان افراطی نبودند بلکه مهدی گرا نیز بوده اند. ابن را می توان گفت که حداقل بخشی از نگاه جهانی آنها با نگاه آخرتشناسی اسلام در مورد انتظار مهدی شکل گرفته است.

در ویدیویی که در صفحه کاربری یوتیوب تمرلان سارنائف (Tamerlan Tsarnaev) گذاشته شده ما به مفهوم "پرچمهای سیاه وعده داده شده در سرزمین موعود خراسان" بر می خوریم.

پرچمهای سیاه از خراسان

پرچمهای سیاه همانگونه که من در کتاب خود ضدمسیح اسلامی به آن پرداخته ام، ارجاعی به نیروهای نظامی مسلمان است که پیشگویی شده از منطقه شمال شرق ایران، افغانستان و پاکستان و تحت رهبری مهدی ظهور کند. بنابر ویدیوی پخش شده این نیروهای نظامی اکنون شکل گرفته اند و به زودی به اورشلیم خواهند تاخت تا جایگاه رهبری جهانی اسلامی را بر تپه های معبد برپا سازند. با وجود تلاشهای ناامیدانه جریان جناح چپ برای کم اهمیت جلوه دادن بنیادگرایی اسلامی در نگاه و جنایات برادران سارنائف، آنچه در خاک آمریکا بار دیگر اتفاق افتاد واضح است. اسلامگرایان بار دیگر ضربه ای دوباره به ما زدند. در حالی که  بخشهای بزرگ کلیسا همگی بسیار مصمم به اعتقاد فرضیه های آخرالزمانی تلفیقی/ابتکاری هستند، حقیقت آنچه در حال جریان است در مقابل ماست. تلویزیون را روشن کنید. اسلام رادیکال هنوز بیرون نرفته است. انکار حقیقت یا مخفی کردن سرهای خود در شن، باعث تاخیر آنچه حتمی الوقوع است نخواهد شد.

لینک مطلب:
>>>   مترجم این نوشته آقای دهقانی می باشد
/ 0 نظر / 75 بازدید