پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

پیشگویی مسلمان بودن ضدمسیح از کجا سر برآورده است؟ (3 و پایانی)

کتاب ریچاردسون کتاب سومی که من در این موضوع بررسی کرده ام کتابی است با عنوان "ضدمسیح، مسیحای منتظَر اسلامی"[1] از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید

پیشگویی مسلمان بودن ضدمسیح از کجا سر برآورده است؟ (2)

ضدمسیح؛ آیا ممکن است او یک مسلمان باشد؟ (2) نویسنده: Dr. David R. Reagan منبع: http://www.lamblion.com/articles/articles_islam4.php (قسمت اول در اینجا) کتاب ونکوورینگ کتاب دومی که در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 62 بازدید