# ولید_شعیبات

پیشگویی مسلمان بودن ضدمسیح از کجا سر برآورده است؟ (3 و پایانی)

کتاب ریچاردسون کتاب سومی که من در این موضوع بررسی کرده ام کتابی است با عنوان "ضدمسیح، مسیحای منتظَر اسلامی"[1] از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید